ติดตั้ง EV Charger ที่บ้านเริ่มอย่างไร?

ในยุคแห่งเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างรวดเร็ว ยานยนต์ไฟฟ้า (EV) กำลังกลายเป็นตัวเลือกใหม่ที่น่าสนใจสำหรับผู้บริโภคทั่วโลก ด้วยความประหยัด สะดวก และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม EV จึงกลายเป็นสัญลักษณ์ของอนาคตแห่งการคมนาคม

การติดตั้ง EV Charger ที่บ้าน ช่วยให้ชีวิตของคุณสะดวกสบายขึ้น ประหยัดเวลา และประหยัดค่าไฟ คุณสามารถชาร์จรถได้ทุกเวลา โดยไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปหาสถานีชาร์จ ช่วยให้วางแผนการเดินทางได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ปัจจุบัน EV Charger มีให้เลือกใช้งานหลากหลายประเภท ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ใช้ โดยท่านสามารถเข้าไปดูข้อมูล “ประเภทของ EV Charger” ได้ที่บทความนี้

การเลือก EV Charger ที่เหมาะสม

ในการเลือก EV Charger ที่เหมาะสม ผู้ใช้ควรพิจารณาปัจจัยต่างๆ ดังนี้

 • ประเภทของ EV: รถไฟฟ้าแต่ละรุ่น รองรับ EV Charger ที่แตกต่างกัน
 • ความต้องการในการชาร์จไฟ: ผู้ใช้ควรพิจารณาว่า ต้องการชาร์จไฟเร็วหรือช้า แต่ถ้าเป็นที่บ้านส่วนมากจะใช้แค่ 7 kWh ถึง 22kWh เท่านั้น
 • งบประมาณ: EV Charger แต่ละประเภท มีราคาแตกต่างกัน ซึ่งประเภทที่เหมาะกับบ้านที่อยู่อาศัยจะเป็นรุ่น AC Charger Type 2 จะเหมาะสมที่สุด
 • พื้นที่สำหรับติดตั้ง: ผู้ใช้ควรตรวจสอบว่า พื้นที่สำหรับติดตั้ง EV Charger นั้น เพียงพอหรือไม่
วิธีติดตั้งเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า

ขั้นตอนการติดตั้ง EV Charger

การติดตั้ง EV Charger ควรดำเนินการโดยช่างไฟฟ้าที่มีใบอนุญาต โดยขั้นตอนหลักๆ มีดังนี้

 • ยื่นขอติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า: ผู้ใช้ต้องยื่นขอติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าเพิ่มเติม หรือ เปลี่ยนมิเตอร์ไฟฟ้าที่มีอยู่ ให้รองรับกำลังไฟที่ใช้ในการชาร์จ EV
 • เดินสายไฟ: ช่างไฟฟ้าจะเดินสายไฟจากมิเตอร์ไปยังจุดติดตั้ง EV Charger
 • ติดตั้ง EV Charger: ช่างไฟฟ้าจะติดตั้ง EV Charger
  ให้ถูกต้องตามมาตรฐานความปลอดภัย
 • การได้รับอนุญาตจากการไฟฟ้าในพื้นที่ แน่นอน! เมื่อช่างไฟฟ้าติดตั้งเครื่องชาร์จเรียบร้อยแล้ว ทางการไฟฟ้าในพื้นที่จะเข้ามาตรวจสอบเพื่ออนุมัติการติดตั้ง ซึ่งจะต้องตรงกับมาตรฐานของการไฟฟ้าเท่านั้น
ขั้นตอนการติดตั้ง EV Charger สำหรับบ้าน

ค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง EV Charger ที่คุณต้องรู้

การติดตั้ง EV Charger สำหรับรถยนต์ไฟฟ้านั้นมีค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกันไปตามปัจจัยหลายประการ ซึ่งการทำความเข้าใจปัจจัยเหล่านี้จะช่วยให้เราสามารถวางแผนงบประมาณและเลือกการติดตั้งที่เหมาะสมกับความต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจัยที่มีผลต่อค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง EV Charger ประกอบด้วย

1. ค่าใช้จ่ายแต่ละประเภทของ EV Charger

ค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง EV Charger ขึ้นอยู่กับประเภทของ Charger ที่เลือกใช้ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลัก:

 • Level 1 Charger: ใช้ไฟบ้านปกติ (120V) ติดตั้งง่ายและมีราคาต่ำที่สุด แต่ใช้เวลาชาร์จที่ยาวนาน
 • Level 2 Charger: ใช้ไฟ 240V ซึ่งเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ ทำให้ชาร์จได้เร็วกว่า Level 1 แต่มีค่าใช้จ่ายสูงกว่าในการติดตั้ง
 • DC Fast Charger: ใช้ไฟฟ้ากระแสตรงและมีความสามารถในการชาร์จที่รวดเร็วที่สุด แต่มีค่าใช้จ่ายสูงมากในการติดตั้งและดูแลรักษา มักใช้ในสถานีชาร์จสาธารณะ

2. การเดินสายไฟและการปรับปรุงโครงสร้างไฟฟ้า

การติดตั้ง EV Charger อาจต้องมีการปรับปรุงโครงสร้างไฟฟ้าในบ้านหรือที่ทำงาน เช่น การเพิ่มสายไฟใหม่ การติดตั้งเบรกเกอร์เพิ่มเติม หรือการอัพเกรดแผงไฟฟ้า ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเหล่านี้จะขึ้นอยู่กับสถานะปัจจุบันของระบบไฟฟ้าและความซับซ้อนของงาน

3. ระยะทางจากแผงไฟฟ้าถึงจุดติดตั้ง Charger

ระยะทางระหว่างแผงไฟฟ้าหลักและจุดที่ต้องการติดตั้ง EV Charger เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อค่าใช้จ่าย ยิ่งระยะทางไกล ค่าใช้จ่ายในการเดินสายไฟและวัสดุต่าง ๆ จะสูงขึ้น รวมถึงค่าแรงในการติดตั้งก็จะมากขึ้นตามไปด้วย

4. ค่าติดตั้งและค่าแรงของช่าง

ค่าติดตั้งและค่าแรงงานจะขึ้นอยู่กับความชำนาญและประสบการณ์ของผู้ติดตั้ง รวมถึงพื้นที่ที่ให้บริการ ค่าแรงงานในบางพื้นที่อาจสูงกว่าพื้นที่อื่น เนื่องจากความยากง่ายในการเข้าถึงและระดับของการแข่งขันในตลาด

5. อุปกรณ์และวัสดุเสริม

อุปกรณ์และวัสดุเสริมที่จำเป็นในการติดตั้ง EV Charger เช่น กล่องกันน้ำสำหรับป้องกันความเสียหายจากสภาพอากาศ ข้อต่อสายไฟ และอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ต้องพิจารณา ค่าใช้จ่ายในการจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์เหล่านี้จะเพิ่มขึ้นตามความซับซ้อนและคุณภาพของวัสดุ

6. การขออนุญาตและการตรวจสอบ

ในบางพื้นที่ การติดตั้ง EV Charger อาจต้องมีการขออนุญาตจากหน่วยงานท้องถิ่นและการตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าการติดตั้งเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยและกฎหมายไฟฟ้า ค่าใช้จ่ายในการขออนุญาตและการตรวจสอบจะขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของหน่วยงานนั้น ๆ ยกตัวอย่างการติดตั้งวงจารที่ 2 และใช้ “มิเตอร์ TOU”

**โดยเฉลี่ยแล้ว ค่าใช้จ่ายรวมอุปกรณ์ในการติดตั้ง EV Charger เริ่มต้นจะอยู่ที่ประมาณ 15,000 – 30,000 บาท สำหรับ AC Charger ขนาด 7kW จนถึง 22 kW**

ติดตั้ง Ev charger ที่บ้าน

การวางแผนและการเตรียมตัวก่อนติดตั้งเครื่องชาร์จ

1. การประเมินระบบไฟฟ้าบ้านของคุณในปัจจุบัน

ก่อนการติดตั้ง ควรประเมินสถานะปัจจุบันของระบบไฟฟ้าและสภาพแวดล้อมเพื่อทำความเข้าใจความต้องการในการปรับปรุงและการติดตั้ง

2. การเลือกประเภทของ EV Charger

ควรพิจารณาความต้องการในการใช้งานและงบประมาณที่มีเพื่อเลือกประเภทของ EV Charger ที่เหมาะสมที่สุดของการใช้งาน

3. การหาข้อมูลและเปรียบเทียบ

การหาข้อมูลและเปรียบเทียบผู้ให้บริการหลายรายจะช่วยให้สามารถเลือกผู้ติดตั้งที่มีคุณภาพและราคาเหมาะสม

4. การขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ

การขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ที่มีประสบการณ์ในการติดตั้ง EV Charger จะช่วยให้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและคำแนะนำที่เหมาะสม หรือท่านสามารถโทรปรึกษาได้ที่: 064-454-4234

สรุปการติดตั้ง EV Charger ที่บ้าน

การติดตั้ง EV Charger ที่บ้าน มีข้อดีมากมาย ช่วยให้การใช้รถ EV สะดวก ประหยัด ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผู้ใช้ควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ EV Charger ประเภทต่างๆ และควรเลือก EV Charger ที่เหมาะสม และจ้างช่างไฟฟ้าที่มีใบอนุญาต เพื่อติดตั้ง EV Charger ให้ถูกต้องตามมาตรฐานความปลอดภัย

ข้อมูลในบทความนี้ เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น ผู้ใช้ควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมหรือสามารถปรึกษาผู้เชี่ยวชาญของเราก่อนตัดสินใจติดตั้ง EV Charger

 

บทความที่เกี่ยวข้อง

มาตรฐานสถานีชาร์จยานยนต์ไฟฟ้า กับความปลอดภัยของผู้ใช้งาน EV Charger

มาตรฐานสถานีชาร์จยานยนต์ไฟฟ้าเป็นมาตรฐานที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่ออนาคตของยานยนต์ไฟฟ้า มาตรฐานเหล่านี้จะช่วยสร

แท่นชาร์จรถอีวี (Ev Charger) มีกี่ประเภท และประเภทใดที่ชาร์จได้เร็วกว่ากัน

รถยนต์ไฟฟ้า (EV) กำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในประเทศไทย ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการพัฒนาเทคโนโลยีแบตเ