Application Support

Private Home Charger

สำหรับใช้ส่วนตัว เหมาะสำหรับบ้าน หรือที่อยู่อาศัย

Application Support

Commercial Charger

สำหรับเจ้าของกิจการที่ต้องการลงทุนสถานีชาร์จ

Private Home Charger

ใช้สำหรับบ้าน ที่อยู่อาศัย

แอพพลิเคชั่น EVALL HOME ของเราช่วยให้คุณควบคุมเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าของคุณได้จากทุกที่ คุณสามารถตรวจสอบสถานะการชาร์จ ตั้งค่าการชาร์จล่วงหน้า และรับการแจ้งเตือนต่างๆ ได้จากแอพพลิเคชั่นเดียว เพียงเชื่อมต่อเครือข่าย Wi-Fi คุณก็สามารถเริ่มใช้งานแอพพลิเคชั่นได้ทันที

Commercial Charger

ใช้สำหรับเชิงพาณิชย์

แอพพลิเคชั่นนี้สามารถช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งานเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า Commercial EV Charger ของ EVALL ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้สามารถค้นหาสถานีชาร์จ และชำระค่าชาร์จได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ประหยัดเวลา และปลอดภัย

นอกจากนี้ แอพพลิเคชั่นนี้ยังมีระบบหลังบ้านสำหรับเจ้าของสถานีชาร์จ จะช่วยให้เจ้าของสถานีสามารถตรวจสอบข้อมูลเครื่องชาร์จได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ข้อมูลที่สามารถตรวจสอบได้ เช่น สถานะการใช้งานของเครื่องชาร์จ, ปริมาณไฟฟ้าที่ชาร์จ, รายได้จากการให้บริการชาร์จ