DC SUPERCHARGER

Commercial (สำหรับธุรกิจให้บริการสถานีชาร์จ)

หัวชาร์จแบบ DC SUPERCHARGER เป็นหัวชาร์จแบบกระแสตรง (DC) รองรับกระแสไฟฟ้าสูงสุด 240 kW ใช้เวลาชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าจาก 10% ถึง 80% ในเวลาเพียง 30 นาที หัวชาร์จ DC SUPERCHARGER มักติดตั้งตามสถานที่ต่าง ๆ เช่น สถานีบริการน้ำมัน ห้างสรรพสินค้า โรงแรม เป็นต้น 

หัวชาร์จแบบ DC SUPERCHARGER เป็นหัวชาร์จแบบกระแสตรงที่มีประสิทธิภาพสูง ชาร์จไฟได้อย่างรวดเร็ว เหมาะสำหรับผู้ใช้รถไฟฟ้าที่ต้องการชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มภายในเวลาอันสั้น

DC Supercharge by EVALL

DC Charger 30 kW

สำหรับธุรกิจให้บริการสถานีชาร์จ

หัวชาร์จแบบ DC SUPERCHARGER เป็นหัวชาร์จแบบกระแสตรง (DC) รองรับกระแสไฟฟ้าสูงสุด 30 kW รองรับระบบชำระเงินค่าชาร์จผ่าน Application EVALL เหมาะกับผู้ที่สนใจธุรกิจสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า

**ราคาไม่รวมติดตั้ง และไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม**

DC Charger 80 kW

สำหรับธุรกิจให้บริการสถานีชาร์จ

หัวชาร์จแบบ DC SUPERCHARGER เป็นหัวชาร์จแบบกระแสตรง (DC) รองรับกระแสไฟฟ้าสูงสุด 80 kW รองรับระบบชำระเงินค่าชาร์จผ่าน Application EVALL เหมาะกับผู้ที่สนใจธุรกิจสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า

**ราคาไม่รวมติดตั้ง และไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม**

DC Charger 120 kW

สำหรับธุรกิจให้บริการสถานีชาร์จ

หัวชาร์จแบบ DC SUPERCHARGER เป็นหัวชาร์จแบบกระแสตรง (DC) รองรับกระแสไฟฟ้าสูงสุด 120 kW รองรับระบบชำระเงินค่าชาร์จผ่าน Application EVALL เหมาะกับผู้ที่สนใจธุรกิจสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า

**ราคาไม่รวมติดตั้ง และไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม**

DC Charger 160 kW

สำหรับธุรกิจให้บริการสถานีชาร์จ

หัวชาร์จแบบ DC SUPERCHARGER เป็นหัวชาร์จแบบกระแสตรง (DC) รองรับกระแสไฟฟ้าสูงสุด 160 kW รองรับระบบชำระเงินค่าชาร์จผ่าน Application EVALL เหมาะกับผู้ที่สนใจธุรกิจสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า

**ราคาไม่รวมติดตั้ง และไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม**

ให้เราติดต่อกลับ?

ขอรายละเอียดผลิตภัณฑ์

กรุณากรอกข้อมูลติดต่อ เพื่อรับรายละเอียดสินค้าและบริการ