แท่นชาร์จรถอีวี (Ev Charger) มีกี่ประเภท และประเภทใดที่ชาร์จได้เร็วกว่ากัน

รถยนต์ไฟฟ้า (EV) กำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในประเทศไทย ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการพัฒนาเทคโนโลยีแบตเตอรี่ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นและราคาที่ลดลง ส่งผลให้รถยนต์ไฟฟ้ามีระยะทางวิ่งที่ไกลขึ้นและราคาที่จับต้องได้มากขึ้น และความต้องการใช้อีวีชาร์จเจอร์ (EV Charger) เพิ่มขึ้นตามไปด้วย ซึ่งล่าสุดมียอดจองรถยนต์ไฟฟ้าพุ่งสูงขึ้นอย่างมากในงาน MOTOR EXPO 2023 โดยมีแบรนด์จากประเทศจีนขึ้นอยู่อันดับติด 3 ใน 5 อันดับแรกของค่ายรถที่มียอดจองสูงสุด

 

แล้ว EV charger มีกี่ประเภท?

อีวีชาร์จเจอร์ คือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการชาร์จแบตเตอรี่ของรถยนต์ไฟฟ้า โดยสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทหลักๆ ตามความเร็วในการชาร์จ ดังต่อไปนี้

  • การชาร์จแบบปกติ (Normal Charge) ใช้เวลาในการชาร์จนานกว่าการชาร์จแบบเร็ว การชาร์จแบบปกติจะใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) ซึ่งรถยนต์ไฟฟ้าทุกคันจะมีอุปกรณ์ชาร์จแบบ AC ติดตั้งมาในตัวอยู่แล้ว โดยทั่วไปการชาร์จแบบปกติใช้เวลาประมาณ 4-8 ชั่วโมงในการชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็ม รวมทั้งยังสามารถชาร์จรถ plug in hybrid ได้อีกด้วย
  • การชาร์จแบบเร็ว (Fast Charge) ใช้เวลาในการชาร์จน้อยกว่าการชาร์จแบบปกติ การชาร์จแบบเร็วจะใช้ไฟฟ้ากระแสตรง (DC) ซึ่งรถยนต์ไฟฟ้า 100% (BEV) ส่วนใหญ่สามารถรองรับการชาร์จแบบ DC ได้อยู่แล้ว โดยทั่วไปการชาร์จแบบเร็วใช้เวลาประมาณ 30-50 นาทีในการชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็ม

 

AC Charger กับ DC Charger ต่างกันอย่างไร?
AC Charger กับ DC Charger ต่างกันอย่างไร?

 

ทั้งนี้ปัจจัยสำหรับระยะเวลาในการชาร์จ เราต้องดูการรับกระแสไฟฟ้าเข้ามายังแบตเตอรี่ของรถด้วย onboard ว่าสามารถรองรับกระแสได้ที่เท่าไหร่

ยกตัวอย่าง: รถยนต์ของเราสามารถรับกระแสไฟสำหรับ Ac Charger ได้ที่ 11 kW แต่เครื่องชาร์จสามารถปล่อยกระแสไฟที่ 22kW เราจะสามารถรับกระแสไฟได้ที่ 11 kW เท่านั้น

 

ประเภทของหัวชาร์จที่นิยมในไทย

จริงๆหัวชาร์จสำหรับชาร์จรถอีวีที่หลายประเภทมากๆ แต่ในประเทศไทยจะนิยมอยู่ 2 แบบดังนี้

  • หัวชาร์จแบบ AC Type 2 นิยมใช้สำหรับชาร์จไฟที่บ้านหรือที่ทำงาน รองรับกระแสไฟฟ้าสูงสุด 7.4 kW
  • หัวชาร์จแบบ DC CCS Combo 2 นิยมใช้สำหรับชาร์จไฟที่สถานีชาร์จสาธารณะ รองรับกระแสไฟฟ้าสูงสุด 150 kW

 

อย่างไรก็แล้วแต่ผู้ใช้รถอีวีควรตรวจสอบข้อมูลรถของท่านว่ารองรับหัวชาร์จประภทใด เพื่อให้มั่นใจว่าหัวชาร์จและรถอีวีสามารถใช้งานร่วมกันได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

 

บทความที่เกี่ยวข้อง

มาตรฐานสถานีชาร์จยานยนต์ไฟฟ้า กับความปลอดภัยของผู้ใช้งาน EV Charger

มาตรฐานสถานีชาร์จยานยนต์ไฟฟ้าเป็นมาตรฐานที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่ออนาคตของยานยนต์ไฟฟ้า มาตรฐานเหล่านี้จะช่วยสร