มาตรฐานสถานีชาร์จยานยนต์ไฟฟ้า กับความปลอดภัยของผู้ใช้งาน EV Charger

มาตรฐานสถานีชาร์จยานยนต์ไฟฟ้าเป็นมาตรฐานที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่ออนาคตของยานยนต์ไฟฟ้า มาตรฐานเหล่านี้จะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้งาน และส่งเสริมให้ระบบขนส่งของประเทศไทยก้าวเข้าสู่ยุคยานยนต์ไฟฟ้าอย่างสมบูรณ์แบบ

มาตรฐานสถานีชาร์จยานยนต์ไฟฟ้าในปัจจุบัน

ในปัจจุบัน ประเทศไทยมีมาตรฐานสถานีชาร์จยานยนต์ไฟฟ้าอยู่หลายฉบับ ดังนี้

 • มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 2749 เล่ม 2-2559 หัวชาร์จแบบ Type II สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า
 • มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 2911-2562 อุปกรณ์ควบคุมและป้องกันในสายสำหรับชาร์จไฟยานพาหนะไฟฟ้า โหมด 2
 • มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 3060 เล่ม 1-2563 สายไฟฟ้าสำหรับอัดประจุ
 • มาตรฐานความปลอดภัยสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าภายในสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง (มจพ.701-2564)

มาตรฐานเหล่านี้ครอบคลุมทั้งด้านความปลอดภัยและประสิทธิภาพของสถานีชาร์จยานยนต์ไฟฟ้า โดยกำหนดรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

 • การออกแบบและการติดตั้งสถานีชาร์จไฟฟ้า
 • อุปกรณ์และส่วนประกอบต่างๆ ของสถานีชาร์จไฟฟ้า
 • มาตรฐานความปลอดภัยของสถานีชาร์จไฟฟ้า
 • มาตรฐานการทดสอบและรับรองสถานีชาร์จไฟฟ้า

ความปลอดภัย: หัวใจสำคัญของสถานีชาร์จยานยนต์ไฟฟ้า

ความปลอดภัยถือเป็นหัวใจสำคัญอันดับหนึ่ง สถานีชาร์จที่ได้มาตรฐานจะต้องผ่านการตรวจสอบและรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มั่นใจได้ว่ามีระบบป้องกันอันตรายต่างๆ อาทิ

 • ระบบป้องกันไฟฟ้ารั่ว
 • ระบบป้องกันไฟเกิน
 • ระบบป้องกันความร้อนสูง
 • ระบบป้องกันฟ้าผ่า
 • ระบบตัดไฟฉุกเฉิน

EV Charger เป็นอุปกรณ์ที่สำคัญสำหรับการใช้งานรถอีวี การเลือก EV Charger ที่ได้มาตรฐาน ใช้งานอย่างถูกต้อง และปฏิบัติตามข้อควรระวัง จะช่วยให้การชาร์จไฟรถอีวี ของคุณปลอดภัย ไร้กังวล

ด้วยเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง EV Charger ในปัจจุบันมีความปลอดภัยสูง เพียงผู้ใช้งานมีความรู้ความเข้าใจ ใช้งานอย่างถูกต้อง ก็จะสามารถชาร์จไฟรถอีวี ได้อย่างสะดวกและปลอดภัย

แหล่งข้อมูล

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) : https://www.tisi.go.th/

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) : https://www.egat.co.th/

บทความที่เกี่ยวข้อง

แท่นชาร์จรถอีวี (Ev Charger) มีกี่ประเภท และประเภทใดที่ชาร์จได้เร็วกว่ากัน

รถยนต์ไฟฟ้า (EV) กำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในประเทศไทย ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการพัฒนาเทคโนโลยีแบตเ